Föreläsningar

Dr Stjerna håller föredrag och dragningar om allt som har med hälsa, sexualitet och samhälle att göra.
Ring så diskuterar vi Ditt önskemål per telefon: 040-91 46 93