201212211356084165zdbKti55201212211356084157qWSwwfRc201212211356084161sBfiDuqK201212211356084153tTqRwXmY

Nytt från bloggen

Att älska är livet

Sexualiteten är en av våra starkaste drifter. Ur den hämtar vi kraft. Vi kan bli glada och avspända.  Vi kan leka och komma någon nära. Vi kan dela med oss av vår kärlek. Vi kan få barn.

Sexualiteten är en tabubelagd kraftkälla. Man pratar inte om den hur som helst. Vem säger till sin granne. Hur mår Du i dag? Bra? Själv har jag haft en alldeles fantastisk kärleksnatt!

Lär dig kärlekskonst

Jag är legitimerad läkare och klinisk sexolog. Jag har specialkunskaper i kärlekskonst - sexologi, erotik och samlevnad. Jag erbjuder professionell hjälp i sexualterapi.

  • åt Dig som vill veta mer om sex
  • åt Dig som fastnat i småbarnskrisen
  • åt Dig som är äldre och kört fast i relationen
  • åt Dig som inte vet varför Du inte kan älska

Sexualterapi

I sexualterapi gör man en fysisk,
psykisk och psykiatrisk under-
sökning och kommer fram till
en diagnos. Därefter blir det
rådgivning, behandling och
träning. Sexualterapi hjälper
dig alltså att bli:

  • kärleksfullare
  • lekfullare
  • kåtare
  • potentare